Update

Mede door het vertrek van Petra dienen we ons als Leven in Laak te bezinnen op de toekomst. Daarmee zijn we de laatste maanden al intensief bezig geweest. We zijn met elkaar en anderen in gesprek over de wijze waarop Leven in Laak als geloofsgemeenschap aanwezig kan zijn in de wijk. Met dat bezinningsproces zijn we nog niet klaar, maar we gaan in vertrouwen het nieuwe jaar in. Voor het zover is, staat er iets bijzonders te gebeuren. Op 15 december worden drie van onze kinderen gedoopt tijdens een feestelijke dienst van Kerk in Laak. Vol vreugde kijken we uit naar deze bijzondere dienst, waarin we met elkaar vieren dat God goed is en trouw. Hij laat niet los wat Hij begon.

Op zaterdag 7 december kunt u ons vinden bij de Albert Heijn aan het Goeverneurplein waar we producten in zullen zamelen voor de Voedselbank om daarmee wat extra’s uit te kunnen delen met de kerst.
Leven in Laak wordt bestuurd door een pioniersteam en daarin vinden enkele veranderingen plaats. Femke en Lea zullen hebben besloten om hun taak binnen het pioniersteam neer te leggen. Zij hebben zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor Leven in Laak en daar zijn we erg dankbaar voor. Martijn en John zijn de twee nieuwe leden. John zal Joost opvolgen als voorzitter. We zijn erg blij dat zij zich op deze manier willen inzetten voor Leven in Laak.