Vertrek pionier

Namens het College van Kerkrentmeesters van de PGG de volgende mededeling: Met ingang van 1 december 2019 zal Petra de Nooy, onze missionair pionier bij Leven in Laak, onze gemeente helaas gaan verlaten. Vanwege financiële redenen is namelijk besloten het project ‘Leven in Laak’ anders vorm te geven en zonder betaalde kracht voort te zetten. Haar werkzaamheden is zij aan het afronden. Wij hebben Petra leren kennen als enthousiaste en creatieve pionier die Leven in Laak heeft opgebouwd. Zij had goede contacten met diverse Lakers en heeft met veel plezier samen gewerkt met allerlei Laakse organisaties. Zij vindt het jammer dat deze mooie werkzaamheden niet kunnen worden voortgezet. Het College van Kerkrentmeesters wenst haar al het goede en bovenal Gods zegen toe in haar leven en werk.