Oase-Gebed

Wat?

Samen bidden voor mensen en situaties in Laak.

Wanneer?

Iedere woensdagavond van 19:15-19:45 uur

Waar?

Buurt- en Kerkhuis ‘De Oase’ – Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag