Bij het Oase-gebed bidden we samen voor mensen en situaties in Laak, en voor persoonlijke zaken.

Het Oase-gebed vindt plaats in ‘De Oase’, het buurt- en kerkhuis in Spoorwijk, Laak (Van Meursstraat 1) en is een samenwerking van verschillende kerken uit Laak.

Het gebed is iedere woensdagavond van 19:10-19:40 uur

Van harte welkom!  Voel je vrij om deel te nemen of om eens te komen luisteren. Bij De Oase hangt een gebedsbrievenbus waar je anoniem gebedspunten kunt delen.